Υδροκήλη σε παιδιά. Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Η ελυτροπεριτοναϊκή   πτυχή αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ περιτοναϊκής κοιλότητας (κοιλιάς) και οσχέου. Η ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή κλείνει κατά την γέννηση σ’ ένα ποσοστό 40% και στο τέλος του πρώτου χρόνου της ζωής στο 60% των παιδιών (Α). Σε περίπτωση παραμονής ανοικτής ελυτροπεριτοναϊκής απόφυσης μπορεί να δημιουργηθεί :

  • Επικοινωνούσα Υδροκήλη: ανοικτή ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή, καθ’όλο το μήκος της που επιτρέπει την κάθοδο μόνο υγρού από την κοιλιά, το οποίο συγκεντρώνεται γύρω από τους χιτώνες του όρχεως. (Β).
  • Υδροκήλη: παρουσία υγρού ανάμεσα στους χιτώνες του όρχεως, λόγω προηγηθείσας ανοιχτής ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής, όπου όμως έχει διακοπεί πλέον, η επικοινωνία με την περιτοναϊκή κοιλότητα .(Δ).

Οι καταστάσεις αυτές εκδηλώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις σαν ασυμπτωματικές περιοδικής εμφάνισης, και λιγότερα συχνά ως μόνιμες, διογκώσεις του οσχέου που γίνονται αντιληπτές από τους γονείς. Η υδροκήλη συχνά υποστρέφει εντός του πρώτου χρόνου της ζωής του παιδιού.

Πότε χειρουργείται η υδροκήλη?

Η υδροκήλη έχει ένδειξη χειρουργικής διόρθωσης εάν παραμείνει πέραν των δύο ετών ή εμφανιστεί μετά το πρώτο έτος της ζωής. Γενικά, η αποκατάσταση της υδροκήλης πραγματοποιείται περί του δεύτερου έτους ηλικίας του παιδιού.

Γιατί χειρουργείται η υδροκήλη?

Γιατί αλλάζει το μικροπεριβάλλον του όρχεως και μέσω αυτής της μεταβολής επηρεάζεται σημαντικά η σπερματογένεση!

Αφήστε μια απάντηση