Ανελκόμενοι όρχεις. Τί είναι και πώς τους διαγιγνώσκουμε;

Ο ανελκόμενος όρχις αποτελεί μια από τις ανωμαλίες καθόδου του όρχη. Είναι ο όρχις που έχει ασταθή θέση μεταξύ της φυσιολογικής θέσης του όρχεως εντός του οσχέου και του βουβωνικού πόρου ή του έξω στομίου του και οφείλεται σε αυξημένο αντανακλαστικό του κρεμαστήρα μυ και στην διατήρηση μακρού μήκους του οίακα. Κατά τη γέννηση βρίσκεται στο όσχεο και μετά ανευρίσκεται ψηλότερα, ενώ το σύστοιχοημιόσχεο είναι πλήρως σχηματισμένο.

Ανελκόμενοι όρχεις. Τί είναι και πώς τους διαγιγνώσκουμε;

Ανελκόμενοι όρχεις. Τί είναι και πώς τους διαγιγνώσκουμε;

Η συχνότητα του ανελκόμενου όρχι (3,9% των ανωμαλιών καθόδου του όρχι), είναι ανάλογη με την σύσπαση του κρεμαστήρα και αντιστρόφως ανάλογη με την έκκριση τεστοστερόνης
Έτσι λοιπόν βλέπουμε να είναι πολύ μικρή μέχρι την ηλικία των 3 μηνών να αυξάνει μέχρι την ηλικία των 9 χρόνων και στη συνέχεια να μειώνεται με την αύξηση της τεστοστερόνης.
Το 20- 32% των παιδιών με ανελκόμενο όρχι θα οδηγηθούν σε επίκτητη κρυψορχία
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ο ανελκόμενος όρχις συνήθως διαπιστώνεται από τον παιδίατρο κατά τη διάρκεια εξέτασης ρουτίνας ή και από τον ίδιο το γονιό.
Ο ασθενής πρέπει να εξετάζεται από τον παιδοχειρουργό σε ύπτια, καθιστή θέση και σε βαθύ κάθισμα (βατραχοειδή θέση), να βρίσκεται σε ηρεμία και θερμό περιβάλλον, ενώ τα χέρια του εξετάζοντος πρέπει να έχουν ίδια θερμοκρασία με αυτήν του σώματος του ασθενούς και οι κινήσεις ψηλάφησης να είναι αργές και απαλές.
Εάν ο όρχις δεν ανευρίσκεται στο όσχεο, γίνεται προσπάθεια αρχικά να ψηλαφηθεί στην σύστοιχη βουβωνική χώρα αντίστοιχα με την πορεία καθόδου. Εφ’ όσον εντοπισθεί στη βουβωνική χώρα γίνεται προσπάθεια να κατέλθει στο όσχεο με αμφίχειρη ψηλάφηση. Εάν ο όρχις κατέλθει και παραμείνει στο όσχεο πρόκειται για ανελκόμενο όρχι. Έχει μεγάλη σημασία να διαχωριστεί η κρυψορχία από τον ανελκόμενο όρχι και αυτός είναι ο ρόλος του χειρουργού παίδων.
Η κρυψορχία πρέπει να χειρουργείται στον 6ο μήνα της ζωής ενώ ο ανελκόμενος όρχις χρειάζεται απλά παρακολούθηση, για την πιθανότητα επίκτητης κρυψορχίας, μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων οπού το μεγαλύτερο ποσοστό θα καθηλωθεί στο όσχεο.
Ο κλινικός διαχωρισμός μεταξύ ανελκόμενου όρχι, και κρυψορχίας μερικές φορές είναι δύσκολος και γίνεται από έμπειρο παιδοχειρουργό!
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Μόνο η κλινική εξέταση από τον χειρουργό παίδων μπορεί να τεκμηριώσει την διάγνωση του ανελκόμενου όρχι.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ο ανελκόμενος όρχις δεν χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση αλλά παρακολούθηση έως την ηλικία των 7 ετών οπότε και το περίπου 90% θα καθηλωθεί στο όσχεο. Η παρακολούθηση είναι επιβεβλημένη διότι το 20 – 32% των παιδιών με ανελκόμενο όρχι θα οδηγηθούν σε επίκτητη κρυψορχία και τότε η εγχείρηση πρέπει να είναι άμεση.
Ένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί, η εξέλιξη σε επίκτητη κρυψορχία και η μείωση του μεγέθους του όρχι.

Αφήστε μια απάντηση