Συστροφή Κύστης Morgagni

Ορισμός  
Στα κυστικά μορφώματα των εξαρτημάτων του όρχεος συμπεριλαμβάνονται 1)η κύστη Morgani (appendix testis), 2)η κύστη επιδιδυμίδος (appendix epididymis) 3)ο παραδίδυμος ή όργανο του Giraldes, τα οποία είναι εμβρυικά υπολείμματα του μεσονεφριδικού πόρου του Wolff ή του παραμεσονεφριδικού πόρου του Müller.

Παθογένεση
Η κύστη Morgani είναι υπόλειμμα του πόρου του Müller ενώ η κύστη επιδιδυμίδος, ο παραδίδυμος ή όργανο του Giraldes είναι υπολείμματα του πόρου του Wolff. (σχήμα Lagman). Οι εκκρεμοειδείς κινήσεις της κύστης Morgani οδηγούν σε συστροφή.

Επιδημιολογία
Η κύστη Morgani εμφανίζεται στο 99% των αγοριών και η διάμετρός της κυμαίνεται από 1-10 mm. Συστρέφεται πιο συχνά από όλα τα προαναφερόμενα τέσσερα κυστικά μορφώματα. Η συχνότερη ηλικία είναι 10-11 χρονών και ενδεχομένως να συσχετίζεται με την έκκριση οιστρογόνων στην εισβολή της εφηβείας.

Κλινική εικόνα
Όταν η κύστη Morgani συστραφεί παρατηρείται επώδυνη διόγκωση του όσχεου με ερυθρότητα και οίδημα. Το όσχεο διαυγάζει στην διαφανοσκόπηση, όμως πολλές φορές παρατηρείται μικρή σκοτεινή περιοχή στον άνω πόλο του όρχεως η οποία αντιστοιχεί στην συστραφείσα κύστη(blue dot sign).
Ίδια κλινική εικόνα με τη συστροφή του όρχεως – με οξύ πόνο στον άνω πόλο του και πιθανόν σκοτεινή περιοχή στη διαφανοσκόπηση.

Διάγνωση
Κλινική εξέταση από παιδοχειρουργό.

Διαφορική διάγνωση
Όλες οι περιπτώσεις επώδυνης διόγκωσης του οσχέου.

Θεραπεία
Χειρουργική αντιμετώπιση. Πραγματοποιείται αφαίρεση της κύστεως. Ανήκει στα χειρουργεία μιας μέρας νοσηλείας.

 

morgagni

Αφήστε μια απάντηση