Οξεία επιδιδυμίτιδα

Μέχρι πρόσφατα η οξεία επιδιδυμίτιδα θεωρείτο σπάνια λοίμωξη που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά τα αγόρια της προεφηβικής ηλικίας. Αυτή η «κλασική» θεώρηση έχει ανατραπεί , καθώς σε επιστημονικές μελέτες της τελευταίας 10ετίας αποδείχθηκε ότι το 37-65% των αγοριών με συμπτωματολογία επώδυνου οσχέου που προσέρχονται στα επείγοντα παιδοχειρουργικά εξωτερικά ιατρεία , πάσχει από οξεία επιδιδυμίτιδα. Η παρούσα αναδρομική εργασία εστιάζεται  στον παθογενετικό  μηχανισμό, τους  προδιαθεσικούς παράγοντες , στη διαγνωστική προσπέλαση και  στις ενδείξεις διερεύνησης του ουροποιητικού συστήματος .

 

Η επιδιδυμίτιδα διακρίνεται σε σηπτική και σε  άσηπτη .

Στην άσηπτη επιδιδυμίτιδα προκαλείται φλεγμονώδης επινέμεση της επιδιδυμίδας με διάφορους μηχανισμούς  όπως :

α)παλίνδρομη ροή άσηπτων  ούρων4 , από την οπίσθια ουρήθρα δια της εκφορητικής μοίρας του γεννητικού συστήματος προς τον εκσπερματιστικό πόρο ,τη σπερματοδόχο κύστη και τελικά την  επιδιδυμίδα (urethrovassal reflux) .Αυτή η παλινδρόμηση ούρων είναι η ανάπτυξη αυξημένης πίεσης στην οπίσθια ουρήθρα , είτε συνέπεια υποκυστικής απόφραξης , είτε συνέπεια λειτουργικής διαταραχής της ούρησης4,5 .

β)φλεγμονώδης  επινέμεση της επιδιδυμίδας σε συστροφή εξαρτήματος του όρχι , ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που επιλέγεται η συντηρητική αντιμετώπιση6 , φλεγμονή του σύστοιχου –κατά κανόνα –όρχι , κλειστές  κακώσεις του οσχέου ,   κοκκιωματώδεις νόσους , αυτοάνοσα νοσήματα , αγγειίτιδες όπως σε αλλεργική πορφύρα ,σε  λήψη φαρμάκων (φαρμακευτική επιδιδυμίτιδα ) όπως αμιοδαρόνη και τέλος σε λεμφοβλαστική λευχαιμία7 .

γ) ιατρικοί χειρισμοί  όπως τοποθέτηση ουρηθρικού καθετήρα , κυστεοσκόπηση , διενέργεια άσηπτων διαλειπόντων αυτοκαθετηριασμών (clean intermittent catheterizations).

δ)μετά από έντονη σωματική άσκηση του αγοριού (physical stress induced epididymitis)8.Πρόκειται για συχνό τύπο επιδιδυμίτιδας σε αγόρια προεφηβικής ή εφηβικής ηλικίας στα οποία υπάρχει τόσο ιστορικό έντονης σωματικής άσκησης ως εκλυτικού παράγοντα  όσο φυσιολογικά ευρήματα από τον διαγνωστικό έλεγχο .Συνέπεια της έντονης σωματικής άσκησης αυξάνει η ενδοαυλική πίεση στην οπίσθια ουρήθρα με συνέπεια την παλινδρόμηση των στείρων ούρων προς της εκφορητική οδό του γεννητικού συστήματος 8.

Η σηπτική επιδιδυμίτιδα μπορεί να προκληθεί με την μεταφορά των παθογόνων μικροοργανισμών με τους εξής μηχανισμούς :

α)αιματογενής   μεταφορά του παθογόνου μικροοργανισμού από την εστία της λοίμωξης στην επιδιδυμίδα 9,10. Παραδείγματα τέτοιων λοιμώξεων αποτελούν  λοιμώξεις :του αναπνευστικού συστήματος (  οξεία μέση ωτίτιδα από αιμόφιλο της ινφλουέντσας ,ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος , πνευμονία από σταφυλόκοκκο , πνευμονιόκοκκο  ή μυκόπλασμα ) ,του ουροποιητικού συστήματος από μικρόβια Gram (-) – αν και συχνά δεν τεκμηριώνεται ουρολοίμωξη κλινικοεργαστηριακά -, του γαστρεντερικού συστήματος (βρουκέλλωση , σαλμονέλωση) , του κεντρικού νευρικού συστήματος  ,  του μυοσκελετικού συστήματος όπως επίσης μυκητιασικές λοιμώξεις (μονιλίαση ,κοκκιοδιομύκωση ,βλαστομύκωση , ακτινομύκωση , ιστοπλάσμωση ,ασπεργίλωση) , ιογενείς λοιμώξεις ( HIV,κυτταρομεγαλοιός, ιός παρωτίτιδας)  και  παρασιτικές(σχιστοσωμίαση ,φιλαρίαση ) .Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι η φυματιώδης επιδιδυμίτιδα  η οποία αρχίζει συνήθως από την ουρά της επιδιδυμίδας και  χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη χαρακτηριστικών    οζιδίων .

β)μεταφορά των παθογόνων μικροοργανισμών:

σε υπόστρωμα  λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος ή βακτηριουρίας μεταφορά των παθογόνων μικροοργανισμών από τον αυλό της οπίσθιας ουρήθρας προς την εκφορητική μοίρα του γεννητικού συστήματος των αγοριών (εκπερματιστικός πόρος –σπερματοδόχος κύστη . Αυτή η εξέλιξη μπορεί να είναι επακόλουθο  είτε   έκτοπης  εκβολής  ουρητήρα στο σπερματικό πόρο ή στη σπερματοδόχο κύστη  είτε  αυξημένης πίεσης στην οπίσθια ουρήθρα11,12 .Η  τελευταία οφείλεται σε  υποκυστική απόφραξη συνέπεια ανατομικού κωλύματος (πχ βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας) ή νευρογενούς κύστης ή λειτουργικής διαταραχής ούρησης (πχ συνδρόμου Hinnman ).

από την ουροδόχο κύστη ή την οπίσθια ουρήθρα προς την επιδιδυμίδα  δια της λεμφικής οδού13.

από τον πεπτικό σωλήνα στο ουροποιητικό σύστημα, συνέπεια είτε πρωτοπαθούς επικοινωνίας  , στα πλαίσια συγγενούς  ορθοπρωκτικής ανωμαλίας  επίκτητης  επικοινωνίας μετά από επέμβαση , κάκωση ή φλεγμονή 14

-διαμέσου    οσχεικού τραύματος 

-δια της ανιούσας οδού : σε εφήβους ο παθογόνος μικροοργανισμός μπορεί να μεταδοθεί δια της σεξουαλικής επαφής  στην ουρήθρα και ακολούθως  να προσβάλει τις ανατομικές δομές της  εκφορητικής οδού  του γεννητικού συστήματος .Συχνότεροι μικροοργανισμοί είναι η ναισέρεια η γονοκοκκική και τα χλαμύδια.

μετά από  επινέμεση –της βουβωνικής χώρας και των δομών του οσχέου συνέπεια περιτοναικής φλεγμονής , είτε μέσω λεμφαγγειακής επέκτασης της φλεγμονής , είτε δια του ανοικτού ελυτροπεριτοναικού πόρου15 .

 

Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα της οξείας επιδιδυμίτιδας περιλαμβάνει  συμπτώματα γενικά ( πυρετός με ρίγος , αίσθημα κακουχίας ,ανορεξία) και ειδικά  ( πόνος , διόγκωση και ερυθρότητα στο σύστοιχο ημιόσχεο , τα οποία –εάν η διάγνωση καθυστερήσει –μπορεί να επεκταθούν σε όλο το όσχεο ).

Η κλινική εξέταση ενός μικρού ασθενή με πόνο στο όσχεο γίνεται συνήθως με δυσκολία αλλά και με περιορισμούς συνέπεια τόσο της ελλιπούς συνεργασίας του μικρού όσο της αντίδρασης του στην έντονη τοπική ευαισθησία κατά την ψηλάφηση .Η ακριβής εντόπιση της ευαισθησίας των ενδοοσχεικών δομών μπορεί να αποδειχθεί σημαντική .Απαιτείται υπομονή κατά την κλινική εξέταση ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ευαισθησία της επιδιδυμίδας (επιδιδυμίτιδα), του όρχι (ορχίτιδα –συστροφή όρχι) ή αφορά τμήμα του όρχι και της επιδιδυμίδας (συστροφή εξαρτήματος ).Μια σημαντική διαγνωστική δυσκολία προκύπτει όταν κληθεί ο εξετάζων να αξιολογήσει μια «παραμελημένη»κατάσταση .Σε αυτή τη περίπτωση τα περιβλήματα του οσχέου έχουν επινεμηθεί από την εξέλιξη της φλεγμονής , έχει αναπτυχθεί αντιδραστική υδροκήλη και είναι σχεδόν αδύνατο –ο εξετάζων-να διαχωρίσει με τη ψηλάφηση τον όρχι από την επιδιδυμίδα .Το σημείο Prenn δηλαδή η μείωση του πόνου με την ανύψωση του πάσχοντος ημιοσχέου , είναι θετικό αλλά και παθογνωμονικό της οξείας επιδιδυμίτιδας στην αρχική φάση της νόσου .Δεν αξιολογείται όμως στα αγόρια μικρής ηλικίας15 . Στα αρχικά στάδια της νόσου εκλύεται το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα .Όμως με την εξέλιξη της νόσου , συνέπεια του οιδήματος και της φλεγμονής , αυτό δεν είναι αντιληπτό .Να σημειωθεί εδώ ότι η κατάργηση του αντανακλαστικού του κρεμαστήρα μυός αποτελεί παθογνωμονικό εύρημα στη συστροφή του όρχι15,16 .

Στη διαφορική διάγνωση της οξείας επιδιδυμίτιδας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε η συστροφή του όρχι αλλά και των εξαρτημάτων του 17.Τα αντικειμενικά ευρήματα που συνηγορούν για κάθε μια από τις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.

 

Κλινικό εύρημα ή σύμπτωμα Οξεία επιδιδυμίτιδα Συστροφή όρχι Συστροφή εξαρτήματος όρχι
Έναρξη πόνου Βαθμιαία Αιφνίδια (σπάνια βαθμιαία ) Βαθμιαία
Θέση του όρχι Εντός του οσχέου Ψηλότερα από τη φυσιολογική θέση ή κρυψορχία (προϋπάρχουσα κατάσταση) Εντός του οσχέου
Άξονας του όρχι Κατακόρυφος με την επιδιδυμίδα στην οπίσθια επιφάνεια του Οριζόντιος ή κατακόρυφος με την επιδιδυμίδα στην πρόσθια επιφάνεια του Κατακόρυφος με την επιδιδυμίδα στην οπίσθια επιφάνεια του
Ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση κατά την αρχική φάση της νόσου Έντονη ευαισθησία στην επιδιδυμίδα , αρχικά στην ουρά και στη συνέχεια στο σώμα και στη κεφαλή της .Η ευαισθησία μπορεί να επεκταθεί στην αρχή του σπερματικού πόρου . Έντονη ευαισθησία σε όλη την έκταση του  όρχι ,ο οποίος έχει σκληρή σύσταση . Ήπια ευαισθησία στην ανατομική θέση του συστραφέντος εξαρτήματος ,συνήθως στον άνω πόλο του όρχι .
Αντανακλαστικό Prenn(δεν αξιολογείται ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες) Θετικό Αρνητικό Αρνητικό
Αντανακλαστικό κρεμαστήρα μυός στην αρχική φάση της νόσου Παράγεται Καταργείται Παράγεται
Συμπτώματα:α)γενικά  β)κατά την ούρηση Πυρετός (11-19%),αίσθημα κακουχίας . Μπορεί να συνυπάρχουν (συχνουρία , δυσουρία , πυουρία ) Ωχρότητα ,εφίδρωση ,ναυτία ,εμετός Όχι συνήθως
Διαφανοσκόπηση του οσχέου Σημείο μπλε κηλίδας (Blue dot sign) στο 10-23%

 

Πίνακας1:αντιστοιχία κλινικών δεδομένων των σημαντικότερων και συχνότερων αιτιών του οξέος οσχέου.

 Το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα μυός (ανάσπαση του όρχι μετά από ερέθισμα στο δέρμα της έσω μηριαίας χώρας , της μηροβουβωνικής πτυχής ή του οσχέου ) είναι ένα επιπολής δερματικό αντανακλαστικό που παράγεται δια των Θ12-Ο2  μυελοτομίων .Υπό φυσιολογικές συνθήκες παράγεται στο  48% των νεογνών , στο 45% των βρεφών και των νηπίων (ηλικίας από 1-36 μήνες) και σχεδόν σε όλα τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας .Η ευαισθησία και η ειδικότητα της σχέσης ανάμεσα στη παρουσία  του αντανακλαστικού του κρεμαστήρα και της απουσίας της συστροφής του σύστοιχου όρχι είναι 100% κατά την εκτίμηση του Rabinowitz 18. Διαφοροποιούμενοι μερικώς οι Kadish ,Bolte(1998) 19και οι Nelson,Williams ,Bloom (2003)20 εκτιμούν ότι η απουσία του αντανακλαστικού του κρεμαστήρα  έχει 100% ευαισθησία και 66% ειδικότητα στη διάγνωση της συστροφής του όρχι .

Η βασική φιλοσοφία κατά την διαγνωστική προσπέλαση ενός αγοριού με σημειολογία οξέος οσχέου είναι η οικονομία του χρόνου ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του πάσχοντος όρχι:Εφόσον λοιπόν δεν μπορεί να αποκλεισθεί η συστροφή του όρχι , τότε χωρίς χρονική καθυστέρηση πρέπει να  διερευνάται εγχειρητικά το πάσχον όσχεο21 .Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η χρονική πίστωση ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις.

Το Doppler έγχρωμης ροής  αποτελεί σήμερα την απεικονιστική εξέταση εκλογής του οξέος οσχέου .Η ειδικότητα της εξέτασης κυμαίνεται από 97-100% ενώ η ευαισθησία της από 64-100%.Η αξιοπιστία της εξέτασης επί θετικών ευρημάτων για συστροφή όρχι είναι 100% ενώ επί αρνητικών ευρημάτων είναι 98%22.Βασικό διαγνωστικό εύρημα για τη τεκμηρίωση της οξείας επιδιδυμίτιδας είναι η αύξηση των διαστάσεων και της αιμάτωσης της 23.Τη μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου αμφισβητούν διάφοροι συγγραφείς , όπως οι Kalfa N,Veyrac C,Lopez M και συν.24 οι οποίοι μελετώντας τα απεικονιστικά ευρήματα 208 αγοριών με συστροφή όρχι διαπίστωσαν ότι σε 50 αγόρια η αιμάτωση του συστραφέντος όρχι ήταν φυσιολογική ή αυξημένη .Για τη βελτίωση της διαγνωστικής αξιολόγησης της αιμάτωσης του πάσχοντα όρχι έχει προταθεί η διενέργεια του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας (high resolution ultrasonography –HRUS) 25,με το οποίο μπορεί να απεικονισθεί η συστροφή στο ύψος του σπερματικού τόνου με ειδικότητα 99% και ευαισθησία 98%.

Για τη διαγνωστική προσπέλαση του οξέος οσχέου μπορεί να διενεργηθούν σπινθηρογράφημα όρχεων ή δυναμική αφαιρετική με αυξημένη αντίθεση μαγνητική τομογραφία (dynamic contrast-enhanced subtraction MRI)26 .Πρόκειται όμως για εξετάσεις που δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το   Doppler έγχρωμης ροής  γιατί αυξάνεται  το κόστος , καθυστερεί ένα επείγον χειρουργείο , με επακόλουθο κίνδυνο ισχαιμικών βλαβών στον -πιθανόν –συστραφέντα όρχι και τέλος δεν πλεονεκτούν σε επίπεδο διαγνωστικής ακρίβειας από το Doppler έγχρωμης ροής

Από τις γενικές εξετάσεις υπέρ της οξείας επιδιδυμίτιδας είναι α) η αύξηση της CRP  4 φορές πάνω από τις φυσιολογικές τιμές27και β) η πυουρία .

 

Θεραπεία

Είναι κατ’ αρχάς συντηρητική και περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιμικροβιακού ευρέως φάσματος και ενός αντιφλεγμονώδους ,τον περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας  και την ανύψωση του πάσχοντος ημιοσχέου .Μερικοί συγγραφείς συνιστούν να δίνεται αντιμικροβιακή αγωγή μόνο στους ασθενείς με πυουρία και θετική καλλιέργεια ούρων .Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της οξείας επιδιδυμίτιδας είναι η αδυναμία αποκλεισμού της συστροφής όρχι ,η ανάπτυξη αποστήματος εντός του  ιδίως ελυτροειδή χιτώνα στο πάσχον ημιόσχεο και η παρουσία νέκρωσης  του  σύστοιχου όρχι 1,6,16,21.

 

Ενδείξεις διερεύνησης του ουροποιητικού συστήματος

Ένα ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο χειρουργός παίδων είναι εάν χρειάζεται να ακολουθήσει έλεγχος του ουροποιητικού συστήματος στους μικρούς που υπέστησαν οξεία επιδιδυμίτιδα .Οι μικροί ασθενείς με οξεία επιδιδυμίτιδα πιστεύουμε ότι πρέπει να κατατάσσονται σε 2 ομάδες:

στην ομάδα Α στην οποία περιλαμβάνονται οι μικροί που έχουν ιστορικό ουρολογικής νόσου , συμπτωματολογία ενδεικτική πάθησης του ουροποιητικού συστήματος ,  θετικά ευρήματα από τη γενική ούρων και τη καλλιέργεια ούρων και  κλινικές ενδείξεις δυσραφισμού ή ορθοπρωκτικής ανωμαλίας και

στην ομάδα Β στην οποία  περιλαμβάνονται οι μικροί που δεν έχουν κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω δεδομένα .

Στους ασθενείς της ομάδας Α ,επειδή η πιθανότητα ανεύρεσης υποκείμενης νόσου του ουροποιητικού είναι  > 70% ,προτείνεται μετά την παρέλευση 30 ημερών  από  το επεισόδιο της οξείας επιδιδυμίτιδας η διενέργεια  υπερηχογραφήματος  των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος και ακολούθως –επί ενδείξεων – ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία28,29 .Στους ασθενείς της ομάδας Β προτείνεται να γίνεται μετά το 2ο ή 3ο επεισόδιο επιδιδυμίτιδας ο απεικονιστικός έλεγχος του ουροποιητικού συστήματος 28,29, .

 

 

Βιβλιογραφία

 

 • Varga J,Zivkovic D,Grebeldinger S et al:acute scrotal pain in children-10 years experience.Urol.Int.2007 78:73-7.
 • Klin B,Zlotkevitch L,Horne T et al:epididymitis in childhood :a clinical retrospective study over 5 years .IMAJ 2001 3:833-5.
 • Halachmi S,Toubi A,Meretyk S:inflamation of the testis and epididymis in an otherwise healthy child:it is a true bacterial urinary tract infection.J.Pediatr.Urol.2006 2:386-9.
 • Chan P,Schlegel P:inflamamtatory conditions of the male excurrent ductal system Part I J.Androl.2002 volume 23
 • Bukowski TP, Lewis AG, Reeves D, et al:epididymitis in older boys: dysfunctional voiding as an etiology. J Urol. 1995 154:762 -5.
 • O’neil JA,Coran AG,Fonkalsrud EW :Pediatric Surgery  first volume ,6th ed,Mosby .2006 pp1206.
 • Bourne A,Wayment R,Tarter T:isolated relapse of acute lymphoblastic leukemia in the epididymis :a rare sanctuary site .JCO 2010 28:327-8.
 • Sawyer EK, Anderson JR. Acute epididymitis: a work-related injury? J Natl Med Assoc.1996 88:385 -7
 • Dairiki S.:. Urinary tract infections in infants and children. In: Walsh PC, Retik AB,in Campbell’s Urology. 7th ed. Philadelphia: WB Saunders;1998 : pp:1681-1707.
 • Greenfield SP:type B hemophilus influenzae epididymoorchitis in the prepubertal boy .J.Urol. 1986 136:1311-4.
 • Tekgul S,Riedmiller H,Gerharz E et al:guidlines on pediatric urology from Eurorean Society For Pediatric Urology  2009 pp 12-8.
 • Scagni P,Morello M,Zambelli Ch et al:bilateral epididymitis associated with mycoplasma pneumoniae infection. Pediatr. Infectious Dis. J.: 2008 27:280-282
 • Lewis AG,Jarvis PD,Wacksman J et al:evaluation of acute scrotum in the emergency dept. J.Pediatr.Surg. 1995 30:277-82
 • Kiyan G,Daght T,Iskit S et al:epididymitis in infants with anorectal malformations.Eur.Urol. 2003 43:441-590.
 • Prehn DT:a new sign in the differential diagnosis between torsion of the spermatic cord and epididymitis .J.Urol.1934 32:191.
 • Kadish HA,Botle RG:a retrospective review of pediatric patients with epididymitis ,testicular torsion , and torsion of testicular appendages.Pediatr.1998 102:73-6.
 • Rabinowitz R:the importance of cremaster reflex in acute scrotal swelling in children.J.Urol. 1984 131:89-90.
 • Nelson CP,Williams JF,Bloom DA:the cremaster reflux:a useful but imperfect sign in testicular torsion.J.Pediatr.Surg. 2003 38:1248-9.
 • Katsumi M, Koji N,Noritoshi H.: Infantile epididymitis with calcification.Case report. Ind.J.Pediatr.Surg. 2008 13:25-7.
 • Burge DM:neonatal testicular torsion and infraction:aetiology and management .Br.J.Urol. 1992 11:811-3.
 • Yang Ch; Song B; Liu X;et al: Acute scrotum in children: an 18-year retrospective study Pediatr. Emerg. Care:  2011 27:270-4.
 • Kalfa N,Veyrac C,Lopez M et al:Multicenter assessment of uss of the spermatic cord in children with acute scrotum .J.Urol. 2007 177:297-301.
 • Blaivas M,Sierrens K:emergency ultrasonography in the evaluation of the acute scrotum.Acad.Emerg.Med. 2001 8:85-9.
 • Kalfa N,Veyrac C,Baud C et al:uss of the spermatic cord in children with testicular torsion :impact on the surgical strategy.J.Urol 2004 172:1692-5.
 • Awh Ng,Wcw Chu,Ching Asc et l:high resolution uss for pediatric scrotal pathology .J.HK Coll Radiol. 2008 11:47-55.
 • Brehmer B,Cruning F,von Berger L:radionuclide scrotal imaging :a useful diagnostic tool in patients with acute scrotal swelling;Scand J.Urol.Nephrol.(suppl)1987 104:119.
 • Doehn CH,Fornara P:value of foutephase proteins in the differential diagnosis of acute scrotum.Eur.J.Urol.2001 39:215-21.
 • Santillanes G,Gausche-Hill M,Lewis R:are antibiotics necessary for pediatric epididymitis.Pediatr. Emerg. Care: 2011 27 3:174-
 • Cappele O,Liard A,Barret E,Bachy B Mitrofanoff P: Epididymitis in Children: Is Further Investigation Necessary after the First Episode Eur Urol 2000;38:627-9

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Πατουλιάς Ιωάννης

Μεγάλου Αλεξάνδρου  3-β

Πεύκα ΤΚ:57010

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2310-225083 &

6977-342118

 

                                                            Υπεύθυνη δήλωση

 

Οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας με θέμα «παιδοχειρουργική προσέγγιση της οξείας επιδιδυμίτιδας»  δηλώνουμε υπεύθυνα ότι :

 • η παρούσα εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί –μερικά ή στο σύνολο της –σε άλλο περιοδικό ή σε συνέδριο.
 • δεν έχει αποσταλεί σε κανένα άλλο περιοδικό ή σε επιστημονική επιτροπή συνεδρίου ώστε να εκκρεμεί η κρίση της
 • δεν αποτελεί στο σύνολο της ή σε κάποιο τμήμα της προϊόν αντιγραφής από άλλη δημοσιευμένη ή ανακοινωθείσα μελέτη και
 • η δομή της είναι απολύτως πρωτότυπη

 

 

 

                                                 Οι συγγραφείς της εργασίας .

 

 

 

Κλινικό εύρημα ή σύμπτωμα Οξεία επιδιδυμίτιδα Συστροφή όρχι Συστροφή εξαρτήματος όρχι
Έναρξη πόνου Βαθμιαία Αιφνίδια (σπάνια βαθμιαία ) Βαθμιαία
Θέση του όρχι Εντός του οσχέου Ψηλότερα από τη φυσιολογική θέση ή κρυψορχία (προϋπάρχουσα κατάσταση) Εντός του οσχέου
Άξονας του όρχι Κατακόρυφος με την επιδιδυμίδα στην οπίσθια επιφάνεια του Οριζόντιος ή κατακόρυφος με την επιδιδυμίδα στην πρόσθια επιφάνεια του Κατακόρυφος με την επιδιδυμίδα στην οπίσθια επιφάνεια του
Ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση κατά την αρχική φάση της νόσου Έντονη ευαισθησία στην επιδιδυμίδα , αρχικά στην ουρά και στη συνέχεια στο σώμα και στη κεφαλή της .Η ευαισθησία μπορεί να επεκταθεί στην αρχή του σπερματικού πόρου . Έντονη ευαισθησία σε όλη την έκταση του  όρχι ,ο οποίος έχει σκληρή σύσταση . Ήπια ευαισθησία στην ανατομική θέση του συστραφέντος εξαρτήματος ,συνήθως στον άνω πόλο του όρχι .
Αντανακλαστικό Prenn(δεν αξιολογείται ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες) Θετικό Αρνητικό Αρνητικό
Αντανακλαστικό κρεμαστήρα μυός στην αρχική φάση της νόσου Παράγεται Καταργείται Παράγεται
Συμπτώματα:α)γενικά  β)κατά την ούρηση Πυρετός (11-19%),αίσθημα κακουχίας . Μπορεί να συνυπάρχουν (συχνουρία , δυσουρία , πυουρία ) Ωχρότητα ,εφίδρωση ,ναυτία ,εμετός Όχι συνήθως
Διαφανοσκόπηση του οσχέου Σημείο μπλε κηλίδας (Blue dot sign) στο 10-23%

Πίνακας1:αντιστοιχία κλινικών δεδομένων των σημαντικότερων και συχνότερων αιτιών του οξέος οσχέου .

 

Αφήστε μια απάντηση