ΚΥΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΩΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΕΤΩΝ

 

 

Tα κυστικά μορφώματα ωοθήκης ανακαλύπτονται στη νεογνική, παιδική και προεφηβική ηλικία είτε με τη βοήθεια του προγεννητικού υπερηχογραφικού ελέγχου στη νεογνική ηλικία, είτε κατά τη διερεύνηση κοιλιακού άλγους σε  μεγαλύτερα παιδιά.  Η χειρουργική αντιμετώπιση αφορά κύστεις με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 cm, επιπλακείσες  ή με πιθανή κακοήθεια.

Θεραπευτικοί στόχοι:

  1. Η διαφύλαξη του ωοθηκικού ιστού με τη συχνή παρακολούθηση των ανεπίπλεκτων κύστεων.
  2. Η μικρότερη χειρουργική παρέμβαση στις επιπλεγμένες.
  3. Διερεύνηση και αντιμετώπιση νεοπλασιών

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Ο προγεννητικός υπερηχογραφικός έλεγχος είναι αδιαμφισβήτητο διαγνωστικό μέσο για τα κυστικά μορφώματα κοιλίας. Όταν αποβαίνει θετικός καλό είναι να επαναλαμβάνεται αμέσως μετά τη γέννηση.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος έσω γεννητικών οργάνων κατά τη διερεύνηση κοιλιακού άλγους σε κορίτσια προεφηβικής ηλικίας είναι διαγνωστικός.

Τα περισσότερα κυστικά μορφώματα ωοθήκης με διάμετρο μικρότερη των 5cm μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν συντηρητικά, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, με καλή πρόγνωση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να αφορά τις περιπτώσεις με πιθανή νεοπλασία, τις επιπλακείσες κύστεις καθώς και τα κυστικά μορφώματα ωοθήκης με διάμετρο μεγαλύτερη των 5 cm.

 

Αφήστε μια απάντηση